Logo of the Belgian Federal Authorities
logo

Liever geen bescherming?

Het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS) is een beschermingsmaatregel die wordt aangeboden door het Centrum voor Cybersecurity van België. Het is bedoeld om internetgebruikers te beschermen tegen onder meer phishing en malware. U kan opteren om deze beschermingsmaatregel uit te schakelen. Dit gebeurt op eigen risico. Onderstaande procedure legt per systeem (Windows, MacOS, Android, iOS) uit hoe u BAPS kunt uitschakelen.

BAPS wordt geactiveerd door uw internetprovider op het niveau van de antwoorden op het DNS-protocol, waarmee u een machinenaam zoals www.ccb.belgium.be kunt vertalen naar een IP-adres dat door een computer kan worden gebruikt. Houd er rekening mee dat u alle beschermingsmaatregelen genomen door uw internetprovider met onderstaande procedure uitschakelt.

Om BAPS niet te gebruiken, moet u eerst een alternatieve DNS-provider selecteren. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Google: 8.8.8.8 et 8.8.4.4
  • Cloudflare: 1.1.1.1
  • IBM Quad 9: 9.9.9.9

Houd er rekening mee dat deze alternatieven allemaal één of andere vorm van filtering toepassen.

Verder moet u weten dat een verkeerde handeling bij het wijzigen van de DNS-configuratie uw internetverbinding buiten werking kan stellen. Het CCB en uw toegangsprovider zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele problemen die u als gevolg van deze operaties kunt ondervinden.

Windows

De DNS-instellingen worden gespecificeerd in de TCP/IP-instellingen van uw netwerkverbinding.

1. Open het Control Panel.
2. Klik op Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
3. Kies uw verbinding en klik met de rechtermuisknop. Als Windows om een administrator-wachtwoord of een bevestiging vraagt, geef dan de nodige informatie. Selecteer Properties.
4. Selecteer het tabblad Networking en vervolgens Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4). Klik op Properties.
5. Klik in het nieuwe venster op Advanced en selecteer het DNS-tabblad. Als DNS-servers hier worden genoemd, kopieer de informatie dan naar een veilige plaats. Verwijder ze daarna.
6. Klik op OK.
7. Selecteer “Use the following DNS server address”. Als er IP-adressen staan vermeld in de velden “Preferred DNS server” en “Secondary DNS server”, noteer deze dan en bewaar de informatie op een veilige plaats.
8. Codeer de IP-adressen van de geselecteerde DNS-servers (zie boven).
9. Schakel uw computer uit en start hem opnieuw op.

MacOS

De DNS-instellingen worden gespecificeerd in de netwerkinstellingen

1. Klik op het Apple-menu -> Systeemvoorkeuren -> Netwerk.
2. Als het hangslotje in de linkerbenedenhoek dicht is, klik er dan op om aan te geven dat u de instellingen wilt wijzigen en geef de identificatiegegevens van een systeembeheerder in.
3. Selecteer de netwerkverbinding die u wilt wijzigen. Meestal is dit de WiFi-verbinding, of Ethernet als uw computer via de kabel met een netwerk is verbonden.
4. Klik op Advanced.
5. Selecteer het DNS-tabblad. Als hier DNS-servers staan vermeld, kopieer dan de informatie en sla deze op een veilige plaats op en verwijder ze vervolgens (met behulp van het icoontje “-”).
6. Klik op + en geef het IP-adres op van de DNS-server(s) die u hierboven heeft geselecteerd.
7. Klik op OK. 8. Klik op Apply.

Android

Het wijzigen van DNS-instellingen is alleen mogelijk voor Android 9 (Pie) of hoger. Wij raden u aan te controleren of de DNS-serviceprovider die u hebt gekozen DNS-over-TLS ondersteunt. Als dit niet het geval is, is de enige optie om de Cloudflare 1.1.1.1-toepassing te downloaden. Als de provider van uw keuze DNS-over-TLS ondersteunt:

1. Open de instellingen.
2. Selecteer Network and Internet en vervolgens Advanced Preferences.
3. Selecteer Private DNS
4. Selecteer Private DNS provider hostname. Als dit veld al is ingevuld, noteer dan de informatie, bewaar deze op een veilige plaats en verwijder ze nadien.
5. Geef het adres van de host in volgens de provider die u in hierboven hebt gekozen.

iOS

De DNS wordt geconfigureerd in de instellingen van uw apparaat.

1. Selecteer Instellingen en vervolgens Wi-Fi.
2. Druk op de i-knop van het netwerk waarmee u verbonden bent.
3. Selecteer Configure DNS en schakel over op de handmatige modus. Als u al in deze modus bent, noteer dan de servers die zijn vermeld en bewaar de informatie op een veilige plaats en verwijder ze vervolgens met de rode “-”-knoppen.
4. Gebruik de groene “+”-knop om de IP-adressen toe te voegen van de DNS-servers die u in hierboven hebt geselecteerd.
5. Sla de instellingen op.

© FOD Kanselarij van de Eerste Minister